شرکت اتصال سازان هیدرو امید در تولید قطعات ذیل فعالیت دارد.

 

·         زانوی هیدرولیکی

 

·         سه راهی هیدرولیکی

 

·         شلنگ های هیدرولیکی

 

·         واسطه های هیدرولیکی

 

·         اتصالات خاص هیدرولیکی

 

درباره هیدروامید

شرکت اتصال سازان هیدروامید به همت کارشناسان فنی با بیش از 51 سال فعالیت مستمر ، تحقیق و بررسیکاری در زمینهتولید انواع اتصالات هیدرولیکی اعم از زانو ، سه راهی ، تبدیل ، سرشلنگی ، بوش و... تاسیسگردیده است.

این شرکت در مدت زمان کوتاهی از شروع فعالیت پس از برنامه ریزی و پیاده سازی سیستم های مدیریتکیفیت موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001 : 2001  از شرکت Moody گردید. که در این عصر با پیگیری هایمدیریت محترم شرکت و اهتمام به نگهداری و بهبود سیستمهای مدیریت کیفیت جهت گواهینامه هایISO 9001 : 2008 , ISO / TS 16949 : 2009  و گواهینامه IQNET)عضویت در شبکه جهانی کیفیت( از شرکت IMQ ایتالیا را برنامه ریزی نموده و در حال اجرا است. شرکت اتصال سازان هیدرو امید همچنین با پرسکاری انواع شلنگ های هیدرولیکی با فشار کاری 51 تا 014 بار می باشد و قابلیت تست هیدرواستاتیک را داراست و دارای کیفیتی جهانی در زمینه تولید اتصالات هیدرولیکی، همپای PARKER-CAST - FOUR - HYDROFITمیباشد.

شرکت اتصال سازان هیدرو امید، جلب رضایت مشتری و پاسخگویی و شفافیت در برخورد با مشریان را همواره در راس اهداف خود قرار داده و تمامی تلاشها و کوششهای خود را در این راستا سازماندهی کرده است. احترام به مشتریان، کارمندان و شرکتهای رقیب، صداقت، رعایت اصول اخلاق حرفه ای، همگام بودن با تکنولوژی روز و حرکت پرشتاب همسو با نیازهای بازار، بخشی از میثاقی هستند که بین مدیریت و پرسنل این شرکت بسته شده و در طی سالیان متمادی ضامن بقا و پیشرفت آن بوده است .

بزرگ فکر کنیم از کوچک آغاز کنیم.

بزرگ فکر کنیم از کوچک آغاز کنیم.